PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  oktober 2018  |  volgende »

Woensdag 10 oktober 2018 Nieuws uit de gemeente

Maandelijkse Maaltijd

Woensdag 10 oktober hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd, U bent van harte welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk.

Aanmelden voor deelname hiervoor kan tot maandag 8 oktober 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg
Tel 035-6563096 of per mail

Tevens heeft de kookgroep aangegeven dat er wel meer versterking nodig is om de kookgroep in stand te kunnen houden, heeft u belangstelling geef dit dan aan bij bovenstaande contactpersoon.


Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


Koffiedrinken

Op zondag 7 oktober en zondag 4 november is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


Paling roken 2018

Hoewel wij als kerkenraad hadden besloten om de rommelmarkt niet meer te organiseren heeft een aantal vrijwilligers besloten om de blokhut te openen en er koffie en thee te gaan schenken.
Dit is een groot succes gebleken en heeft een opbrengst gehad van ca € 550,00 Daarnaast heeft ook het open stellen van de kerk voor veel positieve reactie gezorgd.

Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet op deze dag

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


Paling roken 2018 (2)

1 september is er tijdens de palingrokerij dag een gehoortoestel in de kerk gevonden. Er is door mij aangifte gedaan bij de politie via de website. Het gehoortoestel ligt nog steeds bij ons thuis.

C.Veen
Rijck Loeverehof 15 
Kortenhoef
035 6561992 


Diaconie Collectes

Al diaconie hebben wij een aantal nieuwe bestemmingen gekozen voor de goede doelen, hieronder vertel ik u meer over de doelen van de collectes in de komende maanden:

Bestemming voor de collecte op 7 oktober Israëlzondag / Protestantse Kerk.
Ieder jaar vind op de eerste zondag van oktober Israëlzondag plaats.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie.
De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland
en komen thema's als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeente te stimuleren deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkeld de Protestantse Kerk inspiratiematerialen en vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift
Kerk en Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert.
Opdat het gesprek over Israël nooit op zal houden.

Op zondag 14 oktober heeft de collecte de bestemming Kerk in Actie / Wereldvoedseldag.
Wereldvoedseldag is een internationale bewustwordingsdag die in 1979 in het leven is geroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor voedselzekerheid. In maar liefst vier ( ! ) landen Somalië, Zuid Soedan, Jemen en Nigeria heerst er op dit moment hongersnood daarnaast
hebben vele mensen te maken met chronisch voedseltekort. Dat betekent dat een miljard ( 1 op de 9 mensen ) ’s avonds met een lege maag naar bed gaat. Gek genoeg zijn er in 2017 wereldwijd ruim twee keer zoveel mensen met overgewicht. Hoe kan dat sommige mensen niet zeker zijn van een bord eten, terwijl anderen door voedsel overstelpt zijn.

Wereldvoedseldag is in het leven geroepen om in ieder geval één dag per jaar stil te staan bij de grote voedsel - vraagstukken en zoeken naar oplossingen en mogelijkheden die wij in Nederland te bieden hebben en de dingen die wij aanpakken om ervoor te zorgen dat het voedselsysteem weer in balans is. Naast Nederland zijn er nog 150 landen die aandacht besteden aan Wereldvoedseldag.

Wij collecteren voor K in A / Wereldvoedseldag/ Nepal. De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% Van de kinderen onder de vijf jaar is ondervoed Samen met UMN { United Mission Nepal } helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door de visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvisvijvers, het uitzetten van { water } fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende
inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt dit project.

Op 28 oktober is de collecte bestemd voor: MAF { Mission Aviation Fellowship }.

Geschiedenis MAF
MAF is kort na de tweede wereldoorlog opgericht door gevechtspiloten. Bij toeval troffen een aantal elkaar en ze zeiden: We kunnen meer dan bommen gooien, we kunnen onze talenten inzetten voor het uitbreiden van Gods Koninkrijk. Dappere mensen die in kleine vliegtuigjes zendelingen en bijbelvertalers afzetten in het oerwoud. Ze besloten om samen te werken, maar in los verband. Elk land zijn eigen MAF, later zijn die organisaties steeds meer naar elkaar toe gegroeid.

MAF is een christelijke organisatie die door technische dienstverlening hulp wil bieden op gebied van zending, ontwikkelingshulp, noodhulp en medische hulp. MAF vliegt met 130 vliegtuigen in 30 landen. Daarvoor is elk jaar 100 miljoen euro nodig. Tweederde komt van donateurs, éénderde komt van wat organisaties mee betalen aan de vluchten. De piloten doen hun werk uit roeping, ze leven allemaal van de giften. Dat is teamwork met hun thuisfrontcommissies, die helpen steeds beter en structureler het geld te verzamelen.

Miranda Pos.


Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

04 oktober
Dhr. G. den Hertog

Kortenhoef

08 oktober
Mw. M.C. Luijer-Nab

Kortenhoef

09 oktober
Mw. J. de Kloet-Kos

Kortenhoef

19 oktober
Mw. S.N. Kiem - Loe

Kortenhoef

23 oktober
Dhr. W. Buma

Kortenhoef

01 november
Dhr. M.H. Mur

Kortenhoef

03 november
Dhr. Aalberts

Kortenhoef

04 november
Mw. M. de Kloet - de Groot

Kortenhoef


Roosters

Organisten
7 oktober        Gert-Jan Bruggeman
14 oktober      ??
21 oktober      Pim de Ruig
28 oktober      Johan Haaksma
4 november    Gert-Jan Bruggeman

Kinderoppas- en nevendienst:
7 oktober        Esther Luijer
14 oktober      Saskia Luijer
21 oktober      Hetty Schouten v.d. Velden
28 oktober      Janneke Verbruggen


Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan één van de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              

Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bert Penninga
Penningmeester
Telefoon 0650288090
 
Scriba:
De heer C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

 


 

Zondag
datum en tijdstip 21-10-2018 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.