PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  juli 2018  |  volgende »

Donderdag 12 juli 2018 Nieuw uit de Gemeente

Mijn vertrek
 
Zoals inmiddels wel bekend is, zal ik officieel per 1 september ophouden met mijn werkzaamheden in Kortenhoef. Na straks zeven-en-een half jaar met U opgetrokken te hebben, ga ik dan mijn weg elders voortzetten, in Overijssel. Daar hoop ik over een poosje opnieuw werk te kunnen verrichten in de wijngaard des Heren.
Het is met dubbele gevoelens dat ik dit schrijf: hoewel het mijn eigen vrije beslissing is, besef ik hoeveel ik ga loslaten, en hoeveel ik met U en jullie heb meegemaakt. Mooie momenten naast ook heel moeilijke en verdrietige.
Gelukkig is er nog een gelegenheid afscheid van elkaar te nemen, in en rond mijn afscheidsdienst op D.V. zondag 19 augustus , ’s middags om half 3. Daarna is er gelegenheid tot ontmoeting in De Blokhut.
Ik ben blij dat ds. J. de Goei  mij ingaande 1 juli vervangen wil, want dan begint mijn ‘vakantie’, tot en met de eerste week van augustus. Vakantie is nu niet helemaal het juiste woord: er moet heel hard gewerkt worden om het huis waar ik nu woon vóór 1 augustus leeg te krijgen! Daarnaast zal ik van tijd tot tijd al even in mijn nieuwe huis zijn.
Vanaf 1-8-18 woon ik niet meer in ’t Gooi. Toch is het mijn bedoeling om in die laatste weken van augustus nog een paar keer naar Kortenhoef te gaan, om hier en daar afscheidsbezoekjes te brengen, vooral aan hen die niet meer zelf naar de kerk kunnen komen.
Intens dankbaar ben ik dat God U en mij een tijdlang aan elkaar verbonden heeft; deze periode heeft mijn leven en ook mijn geloof verrijkt. En ik zal U en jullie niet vergeten.
Voor nu zeg ik: tot ziens indien mogelijk op nog wat zondagen in de kerk en dan nog in augustus.
Hartelijke groet en in Christus blijvend verbonden,
Ds. J. Berkhout
 
 
Vertrek Ds. Berkhout
 
Zoals de meesten van u wel bekend is gaat Ds. Berkhout onze gemeente verlaten.
Na meer dan 7 jaren met elkaar verbonden te zijn geweest in een zeer goede verstandhouding en met veel dank aan haar hoe zij in onze gemeente werkzaam is geweest.
Veel dank ook op de wijze waar zij het pastoraat heeft vervuld en altijd door de lijsten van onze gemeente leden liep om toch maar na te gaan of zij weer iemand kon bewegen actief deel te nemen in onze gemeente.
Ook bij overlijden van gemeente leden heeft zij altijd de toch moeilijke en droevige taak de nabestaanden te begeleiden.
Nogmaals heel veel dank aan Ds. Berkhout en wij wensen haar een heel goede tijd toe in Vroomshoop en Gods zegen voor haar en haar dochter.
De afscheidsdienst van Ds. Berkhout willen wij houden op D.V. 19 augustus a.s. om half drie in onze kerk, u bent hier voor natuurlijk van harte uitgenodigd.
 
Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen
 
 
Gemeentemiddag
 
Bij voldoende deelname is de kerkenraad voornemens de  traditionele gemeentemiddag weer te organiseren op D.V. zaterdag 25 augustus a.s.
De aanvang is om ca 15.30 uur met aan het einde van de middag een gezamenlijke maaltijd.
Wij hopen op uw aanwezigheid op deze middag , het is voor de organisatie belangrijk  te weten hoeveel deelnemers er zullen komen
Wilt u zich a.u.b. zo snel mogelijk opgeven bij onderstaande personen en wel voor maandag 20 augustus a.s.
 
Jan. Bos Pieter van der Leelaan 12 Kortenhoef
035-6562826
 
Jan van Corteveen Koninginneweg 70 Kortenhoef
035-6562522
 
 
Pastoraat
 
De kerkenraad heeft Ds. J.de Goei uit Amersfoort bereidt gevonden om voorlopig de werkzaamheden van  Ds. Berkhout over te nemen totdat duidelijk is wat de mogelijkheden voor onze gemeente zijn ter vervanging van Ds. Berkhout.
Hier zal enige tijd overheen gaan om te kunnen voldoen aan alle tegenwoordig gestelde eisen om een predikant te beroepen.
Wij zijn dan ook dankbaar dat Ds. de Goei ons wil bijstaan de komende tijd.
Heeft u behoefte aan een bezoek van Ds. de Goei door ziekte of andere aangelegenheden kunt u contact opnemen met een van de ouderlingen zij zullen dan Ds. de Goei informeren.
A. van der Lelie telefoon nummer 035 6562821
J. Bos                   telefoon nummer 035 6562826
J. van Corteveen telefoon nummer 035 6562522
 
Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen
 
 
Inbraak kerk
 
Na de inbraak in onze kerk afgelopen mei waar wij zeer ontdaan over waren is er door diverse gemeente leden heel veel werk verzet om de kerk weer op orde te krijgen.
Eerst het voorlopig schoonmaken van de vloer . en herstellen van de inbraak schade aan de deur van de consistorie.
Na dat er een schoonmaak bedrijf de gehele kerkvloer kon schoonmaken en opnieuw behandelen is er door veel vrijwilligers veel werk verzet door alle stoelen uit de kerk te zetten en de  behandeling weer alles opnieuw terug te zetten op de juiste plaats.
Namens de kerkenraad heel veel dank voor de inzet van deze vrijwillige  medewerkers.
Jan van Corteveen
 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 
In verband met de aangescherpte privacy regels mogen wij als kerk persoonlijke gegevens niet zo maar openbaar maken. Gegevens zoals verjaardagen, huwelijksjubilea, ziekte en geboortes mogen nog wel in de KSSK gezet worden. Dit mag omdat de KSSK een beperkt aantal lezers heeft en niet voor iedereen toegankelijk is.
Op de website van onze kerk mag dit zonder toestemming niet meer.
Indien u niet wilt dat uw gegevens in bovengenoemde gevallen op de website worden geplaatst kunt u dit doorgeven aan een van de kerkenraadsleden.
namens de kerkenraad
Bram Schouten van der Velden
 
 
50 Jaar getrouwd
 
Op d.v. 1 augustus a.s. hopen Jannie en Jaap van Liere de dag te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn namens de gemeente een mooie dag toegewenst en dat zij nog vele jaren met elkaar mogen zijn en Gods onmisbare zegen toegewenst.
 
Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen
 
 
Afscheid kindernevendienst
 
Zondag 15 juli is het de laatste zondag voor de zomervakantie.
We willen, als kindernevendienst, in deze dienst afscheid nemen van Marnix Verbruggen
 
 
Kerkrentmeesters
 
Opbrengst van de collectes voor de kerk in het 2e kwartaal 2018
April                          € 305,65
Mei                           € 280,35
Juni                           € 231,50  +
Totaal                       € 816,45
 
Hartelijk dank voor uw gaven.
Bert Penninga
 
 
Diaconie
 
Verantwoording collectes 2 e kwartaal:
April   =   €  395,15
Mei     =   € 260,70
Juni    =   € 269,65
Totaal     € 925,50
             
Namens de diaconie Hartelijk dank voor uw gaven
 
M. Pos.
 
 
Kindernevendienst
 
De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.
 
 
Koffiedrinken
 
Op zondag 5 augustus en zondag 2 september is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.
 
 
Geen rommelmarkt in september
 
Jarenlang was het vaste prik: op de eerste zaterdag in september, tegelijk met het kampioenschap palingroken, organiseerde de Hervormde gemeente van Kortenhoef een rommelmarkt op het kerkterrein. Een leuke en gezellige activiteit, die veel bezoekers trok en altijd een mooi bedrag voor de kerk opleverde. Het was echter ook elk jaar een grote klus, die voor krimpende groep van actieve en betrokken kerkgangers steeds minder haalbaar bleek. Daarom is er dit jaar, op zaterdag 1 september géén rommelmarkt. Mocht u een enthousiaste verzamelaar zijn, met de gewoonte om spullen te bewaren voor dit doel, dan danken wij u uiteraard hartelijk voor uw inbreng en trouwe steun. Spullen sparen voor ons is dus niet meer nodig, maar u kunt er vast ook iemand blij mee maken.
 
 
 
Diaconie Collectes
 
Allereerst een berichtje over de opbrengst van de collecte zondag 3 juni jl. { dienst voor jong en oud}. In deze dienst zijn { € } -  7 bomen opgehaald voor Het Joods Nationaal Fonds plant deze bomen in de Negev woestijn. De bomen waarvoor gekozen is zijn dit jaar citroenbomen. Hiervoor hebben wij als gemeente een mooi certificaat ontvangen.Op de achterkant van dit certifcaat staat de mooie tekst:
JESAJA 32: 15,16
Dan zal de woestijn een boomgaard worden,
een boomgaard die is als een woud.
Het recht zal zich vestigen in de woestijn,
gerechtigheid wonen in de boomgaard.
 
Groen doet leven en bomen maken het land gezond.Ze beschermen tegen zon en wind, houden water vast dat anders zou verdampenen houden het losse zand vast dat anders zou verstuiven. Bossen berengen verkoeling en bieden schaduw aan mens en dier.
Daarom ontgint en bebost het Joods Nationaal Fonds al sinds het begin van de twintigste eeuw
het beloofde land.

Bestemming voor de collecte op 15 juli: MAF [ Mission Aviation Fellowship ]. MAF is de grootste non-profit vliegtuigmaatschappij. Met meer dan 130 vliegtuigen in meer dan 30 van de armste landen vliegt MAF voor meer dan 1000 [ hulp ] organisaties en kerken.
 
MAF maakt met haarvliegtuigen mensen in geïsoleerde gebieden bereikbaar voor hulp. Al meer dan 65 jaar zijn MAF vliegtuigen een uitkomst voor mensen in nood. De vliegtuigen van MAF zijn geschikt voor het zware werk, ze kunnen landen op korte landingsbanen en zijn voor verschillende doelen in te zetten.
MAF bereikt mensen met:
  • Humanitaire hulp.
  • Medische hulp.
  • Zending.
  • Ontwikkelingshulp.
 
Door de vliegdiensten van MAF worden mensen en dorpen bereikt met  [ nood ] hulp en het Evangelie. MAF Nederland heeft een Internationale Staf uitgezonden, Piloten,  vliegtuigtechnici, managers en specialisten die in het buitenland voor MAF werkzaam zijn.
 
 
Bestemming van de collecte op 29 juli: Hospice Kajan.
 
Hospice Kajan is een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase. De meeste mensen blijven het liefste tot het eind van hun leven thuis in hun eigen omgeving. Soms gaat dat niet, om welke reden dan ook. Dan biedt Hospice Kajan uitkomst .Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Dit team zet zich 24 uur per dag in om de kwaliteit van leven in de laatst levensfase voor alle betrokkenen zo hoog mogelijk te laten zijn. Naast zorg voor lichamelijke ongemakken is er veel ruimte en aandacht voor de psyche, de emoties en de sociale context van de bewoners. De vrijwilligers nemen in Hospice Kajan een belangrijke plaats in en zetten zich op veel verschillende plaatsen actief in voor de bewoners en hun naasten. Zij zorgen voor warmte en begrip en brengen ieder hun enigen levenservaring en kennis mee. Zo zijn er vrijwilligers voor de keuken, technische
dienst, boodschappen doen, werken in de tuin maar ook gastvrouwen en slaapwachten.
 
 
De collecte zondag 12 augustus heeft de bestemming; Bijbelvereniging voorheen de Gideons.
 
Bijbelvereniging voorheen de Gideons legt Bijbels neer op locaties vaar mensen overnachten. De Bijbel heeft een bijzondere positie. Het is een verzameling boeken [ biblia in het Grieks waarvan de naam "Bijbel" is afgeleid] die voor miljarden mensen grote betekenis heeft voor hun leven. Zij zien de Bijbel als woorden van God, Degene die de mens maakte. De Bijbelvereniging wil de mensen niet iets opdringen maar wel om de ander de gelegenheid te geven ook kennis te nemen van de Bijbel. De mensen achter de Bijbelvereniging zijn enthousiast over de Bijbel en zorgen ervoor dat op zoveel mogelijk overnachtingsplaatsen een Bijbel beschikbaar is.
Met als doel : Het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer brengen.
De Bijbelvereniging beschikt over een veelheid van uitgaven. Een 'gouwe ouwe' is de vietalige Bijbel. Deze bevat het Nieuwe Testament in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Ook heel bekend is het Nieuwe Testament en Psalmen in de nieuwe Bijbelvertaling met een iets grotere letter. Voor hospices heeft de vereniging het boekje 'Kostbare tijd' een selectie van bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Ook kinderbijbels zijn in 20 talen voorradig.
 
 
Bestemming voor de collecte op 25 augustus: Stichting Voorkom!
 
Stichting Voorkom is een verslavingszorginstelling die preventieve voorlichting geeft op scholen door het hele land over alcohol, drugs, gokken, roken en internet. De lessen worden gegeven door een preventiewerker in samenwerking met een  ervaringsdeskundige die zelf verslaafd is geweest. Doelstelling is jongeren weerbaar te maken tegen het gebruik van verslavende middelen. Voorkom! wil jongeren en hun opvoeders eerlijke voorlichting geven over gevolgen van middelengebruik. Centraal staat dat de leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.
 
 
Op zondag 2 september is de bestemming van de collecte voor: Red een Kind.
 
Red een kind helpt kansarme en kwetsbare kinderen in Afrika en Azië . Door grote armoede gecombineerd met de gevolgen van aids, honger, kinderarbeid, prostitutie of geweld weten ze nauwelijks te overleven. Red een Kind helpt door het geven van onderwijs, vaktrainingen, eten, kleding, medische zorg, oog voor psychologische, sociale en geestelijke ontwikkeling. Ze leren op eigen benen te staan in hun samenleving en leren een vak, verwerven een baan en bevrijden
zich zo uit hun kansloze bestaan. Zodat zij weer anderen kunnen helpen.
Red een Kind heeft oog voor de ontwikkeling van het hele kind in de samenleving.
 
Miranda Pos.
  
Roosters
 
Organisten:
15 juli              Gert-Jan Bruggeman
22 juli              Johan Haaksma
29 juli              Pim de Ruig
5 augustus       Pim de Ruig
12 augustus     Johan Haaksma
19 augustus     ??
26 augustus     Pim de Ruig
2 september   ??
 
Kinderoppas- en nevendienst:
15 jul               Annemieke van Weeghel
22 juli              Esther de Haan
29 juli              Joyce Hagen
5 augustus       Mirjam Kippschuill
12 augustus     Esther Luijer
19 augustus     Saskia Luijer
26 augustus     Hetty Schouten v.d. Velden
2 september   Janneke Verbruggen
 
 
Heel de gemeente
 
Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan ds. Berkhout (of via een kerkenraadslid), tel. 6214383. Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!
 
 
Adressen:
 
Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415
 
Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
 
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bert Penninga
Penningmeester
Telefoon 0650288090
 
Scriba:
De heer C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl
 
 

 


 

Zondag
datum en tijdstip 15-07-2018 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.