PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  mei 2018  |  volgende »

Maandag 7 mei 2018 Nieuws uit de gemeente

Met wie wij meeleven

Mevrouw M. Langenberg-van Delft is na haar heupoperatie aan het revalideren in Herstellingsoord Dennenheuvel in Hilversum. We zijn dankbaar dat alles tot nu toe zo voorspoedig gegaan is. We wensen Marijke verdere beterschap toe en geduld en straks een blijde thuiskeer. God zij jou en Piet nabij!

Ook mevrouw A. Donselaar-de Roode moest een operatie ondergaan, in het AMC. Gelukkig kon Alice al na een paar dagen huiswaarts keren, om daar verder weer op krachten te komen. We wensen je een voorspoedig herstel toe en voor jullie beiden de kracht en nabijheid van God.

Mevrouw A. Buma-Luijer kreeg helaas niet lang geleden geen goede berichten van de arts. Er zal nu toch een behandeling gestart moeten worden. We bidden ook Alie, samen met Wim, Gods nabijheid toe; je mag je bij Hem geborgen weten, altijd. En hopelijk zal de medicatie effectief blijken.

De heer D. Veen kreeg helaas eveneens een moeilijke uitslag te verwerken. Dick en Coby dragen we ook op in ons gebed en we vragen God om jullie moed te geven en vertrouwen op de weg die Hij met jullie gaat.


Terugblik

Kort wil ik hier nog even stilstaan bij de beide diamanten huwelijksjubilea onlangs in onze gemeente. Zowel het echtpaar Luijer-van Rijn, als het echtpaar Luyer-Zeinstra was in april al 60 jaar getrouwd, op respectievelijk 22 en 29 april, beide een zondag bovendien! Het waren mooie dagen waar niet alleen de beide families dankbaar voor zijn, maar velen met hen. De muzikale bijdrage van de ‘kinderen’ Luijer aan de dienst op de 22ste, was ook heel bijzonder, evenals de bijeenkomst in de kerk die het andere echtpaar hield, om nog eens de trouwdienst van destijds met familie en vrienden te beluisteren.


Dienst voor Jong en Oud

Op zondag 3 juni hopen we weer een Dienst voor Jong en Oud te houden. We zien uit naar een dienst met alle leeftijden en generaties goed vertegenwoordigd!


Groet

U en jullie ook vanaf deze plaats gezegende dagen met Hemelvaart en Pinksteren toegewenst (ook op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, is er  ’s ochtends een eredienst in onze kerk!) en met een hartelijke groet aan allen, in het bijzonder aan de broeders en zusters die moeilijke tijden doormaken.

Ds. J. Berkhout


Kerkrenmeesters

Opbrengst van de collectes voor de kerk in het 1e kwartaal 2018
Januari € 251,85
Februari € 205,25
Maart   € 285,25  +
Totaal    € 742, 35

Hartelijk dank voor uw gaven.
Bert Penninga


Maandelijkse Maaltijd

Woensdag 16 mei a.s. hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd
U bent welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk
Aanmelden voor deelname kan tot maandag 14 mei 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg
Tel 035-6563096 of per mail


Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


Koffiedrinken

Op zondag 3 juni is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


Geen rommelmarkt in september

Jarenlang was het vaste prik: op de eerste zaterdag in september, tegelijk met het kampioenschap palingroken, organiseerde de Hervormde gemeente van Kortenhoef een rommelmarkt op het kerkterrein. Een leuke en gezellige activiteit, die veel bezoekers trok en altijd een mooi bedrag voor de kerk opleverde.
Het was echter ook elk jaar een grote klus, die voor krimpende groep van actieve en betrokken kerkgangers steeds minder haalbaar bleek. Daarom is er dit jaar, op zaterdag 1 september géén rommelmarkt.
Mocht u een enthousiaste verzamelaar zijn, met de gewoonte om spullen te bewaren voor dit doel, dan danken wij u uiteraard hartelijk voor uw inbreng en trouwe steun. Spullen sparen voor ons is dus niet meer nodig, maar u kunt er vast ook iemand blij mee maken.


Saskia Luijer zwemt de Amsterdam City Swim

Zoals u wellicht weet, heb ik in de afgelopen jaren drie maal een fietstocht gemaakt in het buitenland om geld op te halen voor Plan Nederland. Tijdens deze tochten – in Vietnam, Zambia en Nicaragua – heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe Plan het sponsorgeld besteedt om kinderen uit arme gezinnen betere levensomstandigheden en toekomstkansen te geven. Ik vond het heel bijzonder en waardevol om hier een bijdrage aan te leveren.

Intussen heb ik het plan opgevat voor een nieuwe sponsoractie. Dit keer geen fietstocht of verre reis, maar een doel en activiteit in eigen land. Op 9 september doe ik namelijk mee met de Amsterdam City Swim. Dan spring ik in het diepe en zwem 2.018 meter door de Amstel en Amsterdamse grachten om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. De opbrengst van #ACS2018 gaat voor 100% naar onderzoek voor het vinden van een oplossing voor ALS en voor verbetering van de kwaliteit van leven van ALS-patiënten.

Voor dit goede doel heb ik al veel donaties gekregen van familie, vrienden en bekenden, en ook de Hervormde gemeente Kortenhoef wil opnieuw mijn actie ondersteunen. Daarvoor mijn grote dank!
Wil u ook sponsoren? Dat kan via de website: www.amsterdamcityswim.nl/deelnemers/saskia-luijer
Evt. kunt ook een bedrag overmaken op: NL 13 INGB 0687 0861 91, t.n.v. Saskia Luijer, Kortenhoef.

Alvast enorm bedankt!
Saskia Luijer


Diaconie Collectes

Al diaconie hebben wij een aantal nieuwe bestemmingen gekozen voor de goede doelen, hieronder vertel ik u meer over de doelen van de collectes in de komende maanden:

Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei is de collecte voor: Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons.

Het doel van de vereniging is de verspreiding van het Evangelie zoals dit in de Bijbel -Gods Heilige Woord- is geopenbaard opdat velen met dit evangelie in aanraking komen en hun leven hiernaar richten.
De bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons plaatst gratis Bijbels  in overnachtings locaties waaronder hotelkamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen, gevangenissen en scheepshutten. Gratis bijbels met als doel: het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens brengen.
In de Bijbel spreekt God tot de mens in geschiedenissen en verhalen, instructies, wetten, liederen, gedichten, spreuken, profetieën, preken, levensbeschrijvingen, brieven en weergaven van visioenen. De teksten roepen op tot geloven en leven voor God en de medemens,
inplaats van onszelf. De Bijbel biedt daardoor zicht op een toekomst waarin geen dood,
verdriet en pijn meer zal zijn. Bijbelkennis is in ons land teruggezakt tot een alarmerend niveau.
Het verspreiden van de Bijbel is daardoor ook zo ontzettend nodig!

Bestemming voor de collecte op zondag 13 mei is: Fonds Slachtofferhulp.

De doelstelling van Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke organistatie voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen.

Een traumatische ervaring kan een leven ontwrichten b.v.; Waar iemand eerst zorgeloos door de stad liep, durft deze persoon na een geweldadige beroving de straat niet meer op. En na een ongeval stapt men niet meer met plezier in de auto. Na traumatische ervaringen streven mensen erna het leven terug te krijgen voordat dit gebeurde en weer te worden wie men was.

Fonds Slachtofferhulp heeft verschillende programma's: Verkeersongevallen, medische incidenten, seksueel geweld, geweldsmisdrijven, vermissingen, rampen, noodhulp.
Alle inspanningen zijn gericht op hoop, en veerkracht van het slachtoffer. Vanaf 2012 heeft het Fonds Slachtofferhulp de website, SlachtofferWijzer.nl. Deze website biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van [ seksueel] geweld, een ongeval, diefstal, en voor achterblijvers van vermisten personen. Hier vindt men algemene informatie en een overzicht van hulp verlenende organisaties. Bij deze organisaties kan men terecht voor praktische, emotionele, juridische en / of financiële hulp. Ook vinden mensen via de website een veilige opvangplek
Dagelijks maken 700 mensen gebruik van SlachtofferWijzer.

Eerst Pinsterdag 20 mei heeft de collecte de bestemming: Kerk in Actie, onderwijs op het platteland van Bangladesh.

Veel christenen in Bangladesh breken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook de voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh { MCCP } , parner van Kerk in Actie biedt hulp in allerlei vormen. Kleine, jonge kerkgemeenschappen worden ondersteunt om tot bloei te komen en gemeenteleden worden geholpen om hun leefomstandigheden te verbeteren.
Op zondagschool krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen en schrijven. De volwassenen kunnen bijbelonderwijs en alfabetiseringscursussen volgen.
Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. MCCP ondersteunt in 2018 twintig lokale kerken om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.
Zondag 3 juni heeft de collecte de bestemming: JNF- Bomen planten.

Sinds 1902 plant het Joods Nationaal Fonds bomen in Israël. Bomen leveren zuurstof, humus, vruchtbare grond en schaduw: leven voor mens en dier. Bossen zijn plekken om te genieten en tot rust te komen. Bomen brengen Israël tot bloei!

Israël is vertrouwd met de strijd tegen droogte en één van de wereldwijde koplopers in het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor de landbouw. Die kennis is niet alleen voor eigen gebruik. Er doen allerlei verhalen de ronde over de vroegste ontdekking van druppelirrigatie, met vaak een anekdotische gehalte . Eén ervan dist F Rosenberg directeur van de Nederlandse tak van het JNF met graagte op. Het gaat over een medewerker in de kibboets die liever lui dan moe was. Omdat hij geen zin had s'nachts op te staan om met de tuinslang de plantjes te besproeien, besloot hij gaatjes in de slang te prikken en de slang zo langs het groen te draperen. Hij zette af en toe de kraan open en klaar was hij. Rosenberg staat niet in voor het waarheidsgehalte, maar het klopt in ieder geval wel dat de druppelirrigatie een Israélische uitvinding is. Deze is in de jaren zestig ontwikkeld door een Joodse ingenieur Simcha Blass en voor het eerst gebruikt in een kibboets.
Dit is tekenend voor de strijd tegen de droogte. Grote delen van het land zijn droog, maar toch bewoond. Het joods Nationaal Fonds richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten ten behoeve van de leefbaarheid van alle mensen in de Israélische samenleving. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar bebossing, land- en tuinbouw, innovatief waterbeheer en research.

Miranda Pos

Roosters

Organisten:
10 mei Boglárká Tóth
13 mei Anne Duijf
20 mei Pim de Ruig
27 mei Johan Haaksma
3 juni Gert-Jan Bruggeman

Kinderoppas- en nevendienst:
10 mei (geen)
13 mei Janneke Verbruggen
20 mei Annemieke van Weeghel
27 mei Karin Griffioen
3 juni Esther de Haan en Joyce Hagen


Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan ds. Berkhout (of via een kerkenraadslid), tel. 6214383. Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankrekening Rabobank:
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Kortenhoef,
Kortenhoefsedijk 54, 1241 LP Kortenhoef
              

Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Gemeente te Kortenhoef,
Utrechtseweg 26 - 28
1213 TT Hilversum
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50 = € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00 = € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bert Penninga
Penningmeester
Telefoon 0650288090
 
Scriba:
De heer C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl
 

lees meer ยป

 


 

Zondag
datum en tijdstip 21-10-2018 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.