PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  oktober 2017  |  volgende »

Woensdag 4 oktober 2017 Nieuws uit de gemeente

Met wie wij meeleven
 
Intens leven wij mee met de fam. Van Woudenberg nu de situatie van Hans’ dochter Margreet ineens nog zo vreselijk achteruit is gegaan. We bidden haar en allen die haar omringen, kracht van Boven toe bij het gaan van deze moeilijke en verdrietige weg. God zij jullie zeer nabij.
 
 
Gemeente-avond op woensdag 18 oktober
 
Zoals al eerder aangekondigd, hopen we op woensdag 18 oktober een gemeente-avond te houden. De opzet daarvan is ditmaal als volgt:
gedurende het eerste deel van de avond zal de directeur van het Joods Nationaal Fonds (JNF) voor ons een powerpoint-presentatie houden. Ook zal er gelegenheid zijn tot vragenstellen en gesprek. De hervormde gemeente ‘s-Graveland is bij dit onderdeel eveneens van harte welkom!
Na de koffiepauze nemen we afscheid van onze buurgemeente en zetten we onze avond voort. Saskia Luijer zal ons alvast iets vertellen over haar reis in november, naar en door één van de armste landen in Zuid-Amerika: Nicaragua. Net als al eerder elders in de wereld, zal zij daar met andere vrouwen een lange fietstocht maken om zo – met tevoren opgehaalde sponsorgelden – projecten van Plan Nederland te steunen voor kansarme kinderen. Een betere toekomst is veel inzet waard!
Uiteraard zal dan ook een uiteenzetting gegeven worden over het reilen en zeilen van onze gemeente met ook dan gelegenheid tot het stellen van vragen. Tussen alles door zingen we enige psalmen en gezangen, en openen we en eindigen we met een gebed.
Het belooft een zeer afwisselende, informatieve en ook inspirerende avond te worden, dus komt allen!!
Nog even alles op een rijtje:
19. 30 uur opening en presentatie JNF
20.30 uur - 21 uur koffiepauze
21 uur – ong. 22 uur Kortenhoefse kerkelijke aangelegenheden
 
 
Bijbelkring
 
Op de woensdagmiddagen 25 oktober en 22 november is er Bijbelkring, vanaf 2 uur in De Blokhut. We vervolgen met hoofdstuk 6 uit het boekje ofwel  1 Joh. 5. Als iemand zich nog bij ons wil voegen, welkom! Graag even contact daarover tevoren.
 
 
Zondagavond 5 november
 
Alvast om te noteren: op D.V. zondag 5 november hopen we een tweede dienst in onze kerk te houden, met als voorganger Prof. dr. G. van den Brink. Aanvang dienst half 8. Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting en koffie drinken in de blokhut, u bent hiervoor van harte uitgenodigd.
 
 
Gift
Van een gemeentelid mocht ik E. 20,- voor de kerk in ontvangst nemen. Nogmaals veel dank daarvoor.
 
 
Afwezigheid
 
Van zondagmiddag 8 oktober tot en met zaterdag 14 oktober zal in voorkomende gevallen ds Chr. Sjollema (685.6498) voor mij invallen. De kerkeraad kan U nader informeren, indien nodig.
 
 
Groet
 
Aan het einde van mijn berichten gekomen, breng ik U en jullie allen mijn hartelijke groeten over. In Christus verbonden, de Levende Heer, onze Heiland.
Ds. J. Berkhout
 
 
Diaconie
 
Verantwoording collecte 3 e kwartaal.
 
Juli                  € 234,45
Augustus         € 229,10
September      € 204,75
Totaal             € 668,30
 
Namens de diaconie hartelijk dank voor Uw gaven.
 
Miranda Pos.
 
 
Diaconie Collectes
 
Voor het jaar 2017 zijn er een aantal nieuwe bestemmingen gekozen voor de goede doelen, hieronder vertel ik u meer over de doelen van de collectes in de komende maand oktober:
 
De bestemming van de collecte zondag 15 oktober is voor Kerk in Actie Wereldvoedseldag.
Wereldvoedseldag is een dag waarop voedsel centraal staat en wereldwijd aandacht voor voedselzekerheden in de wereld wordt gevraagd. De dag wordt jaarlijks gehouden op 16 oktober. Meer dan 840 miljoen mensen in de wereld hebben dagelijks niet genoeg voedsel en schoon drinkwater. Elke dag sterven er circa 24 duizend mensen aan honger en de gevolgen daarvan, circa 18 duizend daarvan zijn kinderen onder de vijf jaar.
Kerk in Actie heeft als bestemming gekozen voor Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen.
De vrouwen in Zuid-Sudan lijden zwaar onder geweld en armoede en staan elke dag voor de vraag hoe ze hun kinderen moeten voeden en kleden. Op kleine schaal verbouwen ze voedsel om te verkopen en zo wat extra's te verdienen voor hun gezin. Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen, ook ontvangen deze zij zaaigoed zodat zij meer kunnen verbouwen en oogsten. Dit wordt gedaan door { ERP } Environmental Rehibitation Program partnerorganisatie van Kerk in Acie. Komend jaar wil ERP ook honderd vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken , verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze honderd vrouwen met 80 procent terug te dringen.

 
Miranda Pos
 
Maandelijkse Maaltijd
Woensdag 11 oktober  a.s. hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd
U bent welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk
Aanmelden voor deelname kan tot maandag 9 oktober  12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg
Tel 035-6563096 of per mail
 
 
Kindernevendienst
 
De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.
 
 
Koffiedrinken
 
Op zondag 5 november is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.
 
 
Gesprekskring
 
De gesprekskring komt op 11 oktober weer bij elkaar onder leiding van Ds. Evert jan van Katwijk. Het begint om 19.45 uur en wordt gehouden bij Saskia Luijer, Julianaweg 14
 
 
Wij feliciteren de jarigen
 
Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:
 
04 oktober     Dhr. G. den Hertog
                      Zuidsingel 79
                      1241 EK   Kortenhoef
                                          
19 oktober     Mw. S.N. Kiem - Loe
                      Kortenhoefsedijk 144
                      1241 LX   Kortenhoef
                                          
23 oktober     Mw. A. Buma - Luijer
                      Kortenhoefsedijk 52
                      1241 LP   Kortenhoef
                                          
23 oktober     Dhr. W. Buma
                      Kortenhoefsedijk 52
                      1241 LP   Kortenhoef
                                          
01 november Dhr. M.H. Mur
                      Molendeind 13a
                      1241 NG  Kortenhoef
                                          
03 november Dhr. Aalberts
                      Smeerdijkgaarde 47
                      1241 AW Kortenhoef
 
 
Roosters
 
Organisten:
8 oktober        Gert-Jan  Bruggeman
15 oktober      Johan Haaksma
22 oktober      Anne Duyf
29 oktober      Pim de Ruig
1 november    Pim de Ruig
 
Kinderoppas- en nevendienst:
8 oktober        Janneke Verbruggen
15 oktober      Annemieke van Weeghel
22 oktober      Karin Griffioen
29 oktober      Esther de Haan
 
 
Heel de gemeente
 
Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan ds. Berkhout (of via een kerkenraadslid), tel. 6214383. Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!
 
 
Adressen:
 
Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415
 
Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef,
Kortenhoefsedijk 54, 1241 LP Kortenhoef
              
 
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef,
Utrechtseweg 26 - 28
1213 TT Hilversum
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bert Penninga
Penningmeester
Telefoon 0650288090
 
Scriba:
De heer C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 
 

lees meer ยป

 


 

Zondag
datum en tijdstip 24-06-2018 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.