PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  maart 2018  |  volgende »

Dinsdag 13 maart 2018 Nieuws uit de gemeente

Bidstond
 
Woensdag 14 maart mogen we middenin de week nog eens als gemeente samenkomen voor de bidstond om half 8 ’s avonds. De tweede woensdag in maart is traditioneel de Biddag voor gewas en arbeid (en visserij). Als het U en jullie maar enigszins mogelijk is, ga dan op naar ons aloude bedehuis om God te ontmoeten en elkaar. We bidden alvast om een gezegende dienst tot eer van God en tot versterking van ons geloof, en ons vertrouwen in Zijn barmhartig betrokken zijn op ons leven.
 
 
Bijbelkring
 
Op woensdagmiddag 28 maart hopen we als Bijbelkring weer bijeen te komen, om 2 uur in De Blokhut. We vervolgen met 2 Johannes; in het boekje vanaf blz. 114. De laatste keer dit seizoen zal zijn op woensdag 25 april.
 
 
Paasmaaltijd
 
Woensdag 21 maart zal er de Paasmaaltijd zijn in onze kerk. De uitnodigingen voor gemeenteleden in zowel hervormd ’s-Graveland als Kortenhoef zijn al verstuurd. We zien uit naar een paar goede, gezellige en gezegende uurtjes met elkaar.
 
 
Groet
 
U en jullie allen wil ik ook nu hartelijk groeten vanaf deze plaats. En ik denk in het bijzonder aan hen die met verdriet, verlies en lasten te kampen hebben. Dat God U/jou tot sterkte mag zijn. En we mogen allen toeleven naar het grote feest van Pasen: Jezus is opgestaan; Hij is de Levende Heer, Die een volkomen verzoening van onze zonden heeft gebracht. En de belofte van het eeuwige leven voor ieder, die Hem kent en liefheeft.
 
Gezegende Pasen!
Ds. J. Berkhout
 
 
Kindernevendienst
 
De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.
 
 
Koffiedrinken
 
Op zondag 1 april is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.
 
 
Gesprekskring
 
De gesprekskring komt op 14 maart en 10 april weer bij elkaar onder leiding van Ds. Evert jan van Katwijk. Het begint om 19.45 uur, locaties zijn nog niet bekend.
 
 
Maandelijkse Maaltijd
 
Woensdag 11 april hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd.
U bent welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk.
 
Aanmelden voor deelname kan tot maandag 9 april 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg
Tel 035-6563096 of per mail "";document.write('
 
 
Diaconie Collectes
 
Al diaconie hebben wij een aantal nieuwe bestemmingen gekozen voor de goede doelen, hieronder vertel ik u meer over de doelen van de collectes in de komende maanden:
 
Bestemming voor de collecte op 18 maart is: MAF
{ Mission Aviation Fellowship }.
 
MAF helpt met vliegtuigen mensen in arme, afgelegen gebieden bereikbaar maken voor hulp en evangelie.
  • MAF vliegt o.a. voor Flying Docters.
  • Verenigde Naties { VN }, Rode Kruis.
  • Dorcas, Tear, Unicef, deze worden partnerorganisaties genoemd.
 
De vliegtuigen van MAF zijn geschikt voor het zware werk, ze kunnen landen op korte landingsbanen en zijn voor verschillende doelen in te zetten.
 
MAF bereikt mensen met:
  • Medische Hulp.
  • Ontwikkelingshulp.
  • Zending.
  • Door vliegdiensten van MAF worden mensen en dorpen bereikt met { nood } hulp en het Evangelie
 
MAF Nederland heeft een Internationale Staf uitgezonden van piloten, vliegtuigtechnicie, managers en specialisten die in het buitenland voor MAF werkzaam zijn.
Zo las ik in het Reformatorisch Dagblad van 2010 een stukje over MAF,
Een piloot vertelde na vijftien jaar dienst voor de MAF gedaan te hebben, er twee sleutelwoorden waren voor zijn werk verantwoordelijkheid en vertrouwen. "Vertrouwen op God is van levensbelang in deze taak omdat je regelmatig in onzekere en verradelijke omstandigheden komt.
Daarnaast vloog hij met een éénmotorig toestel over zeer woest bergachtig gebied. Als de motor uitvalt heb je geen enkele ruimte om een noodlanding te maken. Deze momenten zijn aangrijpend. Maar de Heere geeft je juist op deze ogenblikken de rust en vertrouwen.
 
De bestemming van de collecte op Palmzondag 25 maart is: SDOK
{ Stichting de Ondergrondse Kerk }
 
SDOK is een interkerkelijke onganisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Zij werken vanuit het geloof in Jezus Christus en laten hun daarbij leiden door Gods Woord de Bijbel.
Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. Wereldwijd worden om het geloof christenen achtergesteld, gevangen gezet, mishandeld of vermoord.
SDOK is één met de vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp en bemoediging. Dit doen zij in regio's en wereldwijd. De afgelopen feestdagen in december zijn voor vervolgde christenen
een spannende tijd geweest. Zij zien uit naar de geboorte van Christus te herdenden en tegelijkertijd wordt in deze tijd de tegenstand steeds groter.
Gebeurtenissen die tijdens Kerst en jaarwisseling plaatsvonden zijn:
  • Egypte op 29 december vond er een aanval plaats op een koptische kerk. Twee gewapende mannen opende het vuur op de kerkgangers. Er kwamen zeker tien mensen om het leven.
  • Nigeria Op Nieuwjaarsdag werden in Nigeria 50 christen vermoord. De moslimextremisten vielen verschillende christelijke dorpen aan.
  • Pakistan  Tijdens de kerstviering op 17 december bestormde twee zelfmoordextremisten de kerk in Quata
 
Dit zijn slechts enkele berichten over vervolgde christenen. Ondanks financiële steun is Gebed onmisbaar. Daarom vraagt SDOK christenen in Nederland om te bidden voor onze broeders en zusters.
 
Op 30 maart  [ Goede Vrijdag ] heeft de collecte de bestemming: Stichting Inloophuis 'Wording'.
 
Aangespoord door een ervaringsdeskundige op het gebied van dak- en thuisloos zijn, is in 1997 Stichting Inloophuis 'Wording' opgericht door leden van verschillende kerken.
Zij wilden gehoor geven aan mensen die hen omringden. Vooral naar hen die - om welke reden dan ook - aan de rand van de samenleving verkeerden. Zo wilden zij toen en willen zij nu, gehoor geven aan de christelijke opdracht van onze Heer Jezus Christus zoals Hij dat in het Evangelie van Matthëus aangeeft, kort samengevat:
 
"Ik was een vreemdeling en u hebt Mij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.[...] Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan".
Als u het volledige Bijbelgedeelte wilt lezen kunt u deze tekst vinden in Matthëus 25.
 
Zo is het Inloophuis een open huis voor ieder die, om welke reden dan ook, dakloos of thuisloos is geworden. Voor medeburgers die te kampen hebben met psychische -of verslavingsproblemen. Ook voor alleengaanden, die graag andere willen ontmoeten.
De medewerkers staan klaar om hen in Inloophuis 'Wording' te begroeten.
Zij doen dit werk belangeloos en op vrijwillige basis en willen graag vanuit christelijke
overtuiging de zorgen delen.
Wat er wordt aangeboden:
- Gratis koffie, thee, brood en soep.
- Een gratis warme maaltijd op de donderdagavond.
- Een luisterend oor voor de ervaringen en/of zorgen dat iemand met een medewerk-
  er wil delen.
 
De medewerkers kunnen wijzen op mogelijke nachtopang en wanneer het nodig of
gewenst is, geschikte instellingen voor hulp.
 
 
Eerste Paasdag 1 april heeft de collecte de bestemming: Stichting Vluchteling.
 
Stichting Vluchteling biedt noodhulp in werelds actuele en grootste humanitaire crisis.
Soms biedt St.Vluchteling levensreddende hulp in acute noodsituaties, anderde keren helpen zij in langdurige cirsis of bij wederopbouw. Maar altijd maken zij verschil in het leven van vluchtelingen en ontheemden ongeacht afkomst, ras, etniciteit en religie.
 
Geschiedenies van Stichting Vluchteling.
Aan de wieg van ST. Vluchteling staat verzetsheld Cees Brouwer. Met zijn kenmerkende onverzettelijkheid weidde hij zijn leven aan het bestrijden van onrecht en het helpen van vluchtelingen. In 1976 richtte hij St.Vluchteling op, om de inzamelingsamelingsacties en besteding van het geld een zo duurzame en proffesionele manier te organiseren.
Cees Brouwer [1919 -2001] was rechtenstudent toen hij leider werd van de verzetsgroep "Albrechtgroep" Met gevaar voor eigen leven verzamelde hij achter de vijandelijke Duitse linies informatie voor geallieerden. C. Brouwer stond bekend als een echte - soms koppige - doorzetter die veel heeft bereikt voor miljoenen vluchtelingen wereldwijd. In 1982 ontving hij de prestieuze Wateter Vredesprijs. Voor zijn verzetswerk de Militaire Willemsorde.
In 2001 overleed hij maar zijn erfenis leeft voort. Sinds 1976 heeft St Vluchteling miljoenen vluchtelingen en ontheemden kunnen helpen met noodhulp. Nog steeds onderhoud St. Vluchteling contact met de fam. Brouwer. Met het Brouwerfonds bieden zij samen hulp aan Tibetaanse vluchtelingen die onderkomen vinden in Nepal.
 
Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die wereldwijd hulp biedt aan vluchtelingen en ontheemden.
Bij acute nood bieden zij levensreddende noodhulp zoals onderdak, medische zorg, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ST.Vluchteling rekenen, bijv. onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen.
 
Mensen vluchten omdat ze niet anders kunnen. De overgrote meerderheid blijft in eigen land of regio, waar ze opvang vinden in vluchtelingenkampen of in stedelijke omgeving.
Stichting Vluchteling biedt al meer dan 40 jaar hulp aan vluchtelingen en ontheemden.
 
 
Miranda Pos.
 
 
Roosters
 
Organisten:
18 maart       Anne Duijf
25 maart       Johan Haaksma
30 maart       Pim de Ruig
1 april           Jan de Vries
8 april           Gert-Jan Bruggeman
 
Kinderoppas- en nevendienst:
18 maart      Janneke Verbruggen
25 maart      Annemieke van Weeghel
1 april           Karin Griffioen en
                     Esther de Haan
8 april           Joyce Hagen
 
 
Heel de gemeente
 
Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan ds. Berkhout (of via een kerkenraadslid), tel. 6214383. Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!
 
 
Adressen:
 
Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Kortenhoefsedijk 54
1241 LP Kortenhoef
Tel 035-6561415
 
Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef,
Kortenhoefsedijk 54, 1241 LP Kortenhoef
              
 
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef,
Utrechtseweg 26 - 28
1213 TT Hilversum
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bert Penninga
Penningmeester
Telefoon 0650288090
 
Scriba:
De heer C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl
 
 
 

 


 

Zondag
datum en tijdstip 22-04-2018 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.