PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Meditatie Meditatie

 
U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion (…). Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft.  Psalm 65: 2-3 (een psalm van David).
 
Het zal weinigen van ons ontgaan zijn dat deze zomer de bekende gele ANWB-praatpalen buiten werking zijn gesteld. Een kleine 60 jaar stonden deze en hun voorgangers paraat, om automobilisten met pech of in een noodsituatie snel in contact te kunnen brengen met de Wegenwacht of andere hulpdiensten.
Tegenwoordig heeft haast iedereen onderweg een mobiele telefoon bij zich en kan daarmee sneller en veiliger hulp inroepen als dat nodig is. De praatpaal is overbodig geworden.
Een aantal praatpalen werd te koop aangeboden. In geen tijd waren die al verkocht. Mensen die achter het net visten, kregen een herkansing. 
Intussen zijn de ongeveer 3300 gele objecten, met hun befaamde ‘hazenoren’, al twee maanden met pensioen, zoals het wel wordt genoemd. 
Overigens zijn ze nog lang niet allemaal weggehaald; heel wat staan er nog langs de grote wegen, zij het met de ‘oren’ nu afgedekt. Die ‘horen’ niets meer.
Onwillekeurig komen er dan bepaalde gedachten en associaties bij je boven. Zeker nu ik wat nadenk over de meditatie voor het kerkblad. Natuurlijk gaat elke vergelijking mank. Maar kun je niet op een bepaalde manier ook de Here God, met alle respect gezegd, een beetje met een praatpaal vergelijken? In geval van narigheid, van nood – maar zeker niet alleen dan! – kunnen we tot Hem gaan, roepen we Hem aan, in gebed.
We spreken onze moeiten voor Hem uit; we leggen, misschien onder tranen, onze lasten bij Hem neer; we smeken Hem om bijstand, hulp en uitkomst. Gezegend ben je áls je in je nood en verdriet tot God gaat; Hem weet te vinden en je zorgen en problemen aan Hem toevertrouwt. En ook je dank!
In de Bijbel lezen we dat God niet sluimert of slaapt, (Psalm 121), geen vakantieperiodes heeft en juist altijd er voor ons wil zijn, voor ieder mensenkind dat oprecht tot Hem komt, met alle vreugde én verdriet. En God gaat ook echt niet ‘met pensioen’ terwijl Hij het dan maar verder aan deze –gebroken – wereld zelf overlaat om uit de penarie te komen.
Nee, Hij leidt Zijn Schepping juist met vaste hand en door Zijn Heilige Geest, naar een toekomst heen waarin alles nieuw zal worden en alle nood en angst, tegenslag en verdriet, rouw en tranen voorgoed voorbij zullen zijn.
Dat alles neemt niet weg dat we soms het gevoel kunnen krijgen dat ons roepen tot God – anders dan bij die gele palen het geval was –  tegen dovemansoren is gericht … Hoort God ons wel? Maar wat merk ik daar dan van? Of de  wereld?
Vaak zijn ons de dingen duister en begrijpen we niet langs welke wegen God ons of onze dierbaren leidt. Ja, en dan komt het toch aan op geloof en vertrouwen, dat God betrouwbaar is en Zijn gegeven woord nakomt. En dat God wel degelijk een horende en Zich over ons ontfermende God is. Denk bijv. aan het begin van Psalm 65. En niet minder bijv. Psalm 23: ‘de Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets’ en wat verder volgt.
In Jezus Christus ís veel van Gods rijke beloftes al in vervulling gegaan: we mogen leven vanuit de Opstanding, vanuit Pasen. Dat is pure genade.
Dankzij Jezus’ verzoenend lijden, sterven en Zijn opstanding uit de dood, zijn wij ten diepste beveiligd tegen alle kwaad, vrijgesproken van onze zonden en mogen we hoopvol verwachten straks behouden op onze eindbestemming aan te komen, in Gods hemels en eeuwig Koninkrijk. De Heilige Geest legge die geloofszekerheid in ons hart.
En als we onderweg dreigen te stranden, dan wil God Zijn kinderen, die Hem aanroepen, weer oprichten; waar nodig kortere of langere tijd dragen als op adelaarsvleugelen (‘op sleeptouw nemen’), nieuwe moed en krachten geven, en de enig juiste weg wijzen: Jezus Christus.
U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion (…). Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft. 
 
Ds. J. Berkhout
 
 
 

 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.